Green Deal Visserij voor een Schone Zee

Twee Green Deals voor een schonere zee en strand

Donderdag 20 november 2014 zijn er twee Green Deals ondertekend, waarin de betrokken partijen zich verbinden en concrete plannen maken. Er moet minder zwerfafval in de Noordzee belanden. Het Rijk, de visserij- en de strandsector gaan zich samen op een creatieve en innovatieve manier inspannen om de ‘plastic soep’ aan te pakken. Zo leveren vissersschepen opgevist en huishoudelijk afval gescheiden in en organiseert de strandsector opruimacties.

Minister Schultz van Haegen is blij met de samenwerking: “Ik ben trots te zien dat vele partijen in Nederland hun verantwoordelijkheid nemen en actief bijdragen aan het verminderen van zwerfafval op zee. Met de ondertekening van deze Green Deals hebben we iets moois bereikt: zowel vanaf het land als vanaf de zee maken verschillende partijen zich sterk om de hoeveelheid zwerfafval terug te brengen.”

Green Deal Visserij voor een Schone Zee

De visserij verbindt zich met de ondertekening van de Green Deal Visserij voor een Schone Zee aan de aanpak van afval binnen de sector. Hieronder valt niet alleen afval uit de bedrijfsvoering en vistuig, maar ook huishoudelijk en opgevist afval. Het Rijk maakt zich binnen de deal sterk voor nationale en internationale uitwisseling van kennis en het verkennen van kansen voor (co)financiering. Vanuit de visserijsector tekent VisNed de deal. Ook hebben zeven visserijhavens waaronder Port of Den Helder, de gemeenten Urk en Den Haag, twee afvalinzamelaars, Stichting De Noordzee en Stichting ProSea marine education de deal getekend. Voor het Rijk tekenen minister Schultz en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.

De Green Deals deel maken deel uit van het programma van maatregelen dat Nederland opstelt om uitvoering te geven aan de Europese mariene strategie. Naast deze Green Deals is ook de Green Deal scheepsafvalketen op 10 september 2014 getekend.